Posible virus

Foro referente al sistema operativo Windows XP
Edgecrusher
Usuario topedesquiciao
Usuario topedesquiciao
Mensajes: 61
Registrado: 19 Dic 2009, 18:09
Contactar:

Posible virus

Mensajepor Edgecrusher » 16 Oct 2010, 13:03

Hola a tod@s, me parece que puedo tener algun virus o algun malware ya que en internet me salen pantallas de publicidad. Aqui os dejo un log a ver si me podeis decir algo. Gracias.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 14:02:55, on 16/10/2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16876)
Boot mode: Normal

Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\Archivos de programa\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
D:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
D:\Archivos de programa\WinTV\TVServer\HauppaugeTVServer.exe
D:\Archivos de programa\Java\jre6\bin\jqs.exe
D:\Archivos de programa\Archivos comunes\LightScribe\LSSrvc.exe
D:\Archivos de programa\Archivos comunes\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
D:\Archivos de programa\Archivos comunes\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
D:\Archivos de programa\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
D:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\Archivos de programa\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe
D:\Archivos de programa\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe
D:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
D:\Archivos de programa\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe
D:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
D:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
D:\Archivos de programa\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
D:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe
D:\Archivos de programa\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe
D:\Archivos de programa\Archivos comunes\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
D:\Archivos de programa\Archivos comunes\LogiShrd\KHAL3\KHALMNPR.EXE
D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
D:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE
C:\Facemoi\facemoi.exe
E:\DAY OF DEFEAT\Steam.exe
D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\Archivos de programa\Creative\MediaSource5\Go\CTCMSGoU.exe
D:\Archivos de programa\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
D:\Archivos de programa\Archivos comunes\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe
D:\Archivos de programa\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
D:\Archivos de programa\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
D:\Archivos de programa\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
D:\Archivos de programa\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
D:\Archivos de programa\OfferBox\OfferBox.exe
D:\Documents and Settings\Painkiller\Configuración local\Datos de programa\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Documents and Settings\Painkiller\Configuración local\Datos de programa\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Documents and Settings\Painkiller\Configuración local\Datos de programa\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\Documents and Settings\Painkiller\Configuración local\Datos de programa\Google\Chrome\Application\chrome.exe
D:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
D:\Archivos de programa\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.es/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Vínculos
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - D:\Archivos de programa\Orbitdownloader\orbitcth.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Archivos de programa\BitComet\tools\BitCometBHO_1.4.6.22.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\ARCHIV~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - D:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ievkbd.dll
O2 - BHO: Windows Live Aplicación auxiliar de inicio de sesión - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Archivos de programa\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - D:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Archivos de programa\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: OfferBox - {FC0D62C2-9640-4AEB-A5D5-CF25DF11FA8C} - D:\Archivos de programa\OfferBox\OfferBoxBHO.dll
O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "D:\Archivos de programa\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "D:\Archivos de programa\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "D:\Archivos de programa\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [EvtMgr6] D:\Archivos de programa\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe /launchGaming
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Archivos de programa\MpcStar\Codecs\QuickTime\QTSystem\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] D:\Archivos de programa\Archivos comunes\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] D:\Archivos de programa\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet
O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Facemoi] c:\Facemoi\facemoi.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "E:\DAY OF DEFEAT\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "D:\Archivos de programa\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "D:\Archivos de programa\Creative\MediaSource5\Go\CTCMSGoU.exe" /SCB
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "D:\Documents and Settings\Painkiller\Configuración local\Datos de programa\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICIO LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Servicio de red')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Nikon Monitor.lnk = ?
O4 - Global Startup: AutoStart IR.lnk = D:\Archivos de programa\WinTV\Ir.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Archivos de programa\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: RAID Manager.lnk = D:\Archivos de programa\ITE\ITE IT8212 ATA RAID Controller\RaidMgr.exe
O8 - Extra context menu item: &D&escargar &con BitComet - res://D:\Archivos de programa\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&escargar todo con BitComet - res://D:\Archivos de programa\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&escargar todos los vídeos con BitComet - res://D:\Archivos de programa\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://D:\Archivos de programa\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://D:\Archivos de programa\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://D:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: Agregar al componente Anti-Banners - D:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://D:\Archivos de programa\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://D:\Archivos de programa\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://D:\Archivos de programa\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Agregar entrada - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Archivos de programa\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Agregar entrada en Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - D:\Archivos de programa\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: &Teclado virtual - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - D:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
O9 - Extra button: Compro&bar direcciones URL - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - D:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\Archivos de programa\BitComet\tools\BitCometBHO_1.4.6.22.dll/206 (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\ARCHIV~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\ARCHIV~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: D:\Archivos de programa\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} (Device Detection) - http://www.logitech.com/devicedetector/ ... tion32.cab
O16 - DPF: {140E4DF8-9E14-4A34-9577-C77561ED7883} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.co ... 1.71.0.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDow ... ab_nvd.cab
O16 - DPF: {2665693B-C4F3-434B-83DB-7574CF50C8B7} (Kaspersky License Finder) - http://www.kaspersky.com/downloads/misc ... finder.cab
O16 - DPF: {2EDF75C0-5ABD-49f9-BAB6-220476A32034} (System Requirements Lab) - http://intel-drv-cdn.systemrequirements ... b_srlx.cab
O16 - DPF: {40F576AD-8680-4F9E-9490-99D069CD665F} (System Requirements Lab Class) - http://srtest-cdn.systemrequirementslab ... detect.cab
O16 - DPF: {4FEE6316-7B6F-4A6C-BD4E-4157C59A9E9D} (Ovi maps browser plugin) - http://static.s2g.gate5.de/ovi_maps/Ovi ... 3.37.3.cab
O16 - DPF: {61FA0CB0-0806-46EA-B784-0F843285BA23} (TuentiFotoUploader Control) - http://estaticosak1.tuenti.com/client_a ... .31740.cab
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwar ... TSUEng.cab
O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} (GMNRev Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/i ... ction2.cab
O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/200 ... ader55.cab
O16 - DPF: {9191F686-7F0A-441D-8A98-2FE3AC1BD913} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... stubie.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.co ... .3.1.0.cab
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwar ... /CTPID.cab
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - D:\Archivos de programa\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O20 - AppInit_DLLs: D:\ARCHIV~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,D:\ARCHIV~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Precargador Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - D:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demonio de caché de las categorías de componente - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - D:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe
O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - D:\Archivos de programa\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
O23 - Service: Servicio del administrador de discos lógicos (dmadmin) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: Registro de sucesos (Eventlog) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - D:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe
O23 - Service: Servicio Google Update (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - D:\Archivos de programa\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - D:\Archivos de programa\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HauppaugeTVServer - Hauppauge Computer Works - D:\Archivos de programa\WinTV\TVServer\HauppaugeTVServer.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Servicio COM de grabación de CD de IMAPI (ImapiService) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\imapi.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Archivos de programa\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: Escritorio remoto compartido de NetMeeting (mnmsrvc) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - D:\Archivos de programa\Archivos comunes\Nero\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)
O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - D:\Archivos de programa\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Plug and Play (PlugPlay) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\services.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: Administrador de sesión de Ayuda de escritorio remoto (RDSessMgr) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
O23 - Service: Tarjeta inteligente (SCardSvr) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - D:\Archivos de programa\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Registros y alertas de rendimiento (SysmonLog) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - D:\Archivos de programa\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - D:\Archivos de programa\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe
O23 - Service: Instantáneas de volumen (VSS) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\vssvc.exe
O23 - Service: Adaptador de rendimiento de WMI (WmiApSrv) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
O23 - Service: Servicio de uso compartido de red del Reproductor de Windows Media (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - D:\Archivos de programa\Windows Media Player\WMPNetwk.exe

--
End of file - 17936 bytes

Avatar de Usuario
Souto
Usuario Bill Gates
Usuario Bill Gates
Mensajes: 10816
Registrado: 25 Feb 2008, 10:21
Ubicación: Galicia
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 647 veces
Contactar:

Re: Posible virus

Mensajepor Souto » 16 Oct 2010, 19:52

Hola, los datos del log no permiten identificar nada sospechoso.
Una exploración con Malwarebytes Antimalware tal vez te permita aclarar algo.

Saludos
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento

Edgecrusher
Usuario topedesquiciao
Usuario topedesquiciao
Mensajes: 61
Registrado: 19 Dic 2009, 18:09
Contactar:

Re: Posible virus

Mensajepor Edgecrusher » 16 Oct 2010, 23:19

Vale, solucionado. Se me habia instalado un programa llamado Offerbox pero no se como porque yo no lo he hecho :o :o :o . Lo he desinstalado y ya está. Gracias. :D :D :D

Edgecrusher
Usuario topedesquiciao
Usuario topedesquiciao
Mensajes: 61
Registrado: 19 Dic 2009, 18:09
Contactar:

Re: Posible virus

Mensajepor Edgecrusher » 16 Oct 2010, 23:36

A proposito, el malwarebyte me ha detectado un malware y un trojan. El primero en HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Handle y el segundo en HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TOY5KNQ80C. Los puedo eliminar o fastidiaria alguna cosa?Gracias otra vez.


Volver a “Windows XP / X64”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados